Blog

Sürücü / Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosu

Yeni tip sürücü belgelerinde 12 numaralı "İlave bilgiler veya kısıtlamalara ilişkin kodlar" bölümünde kullanılan kodların açıklamaları

a. TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR

Kod Açıklama
01.Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması
01.01.Gözlük
01.02.Kontakt Lens(ler)
01.05.Göz siperi
01.06.Gözlük veya kontakt lensler
01.07.Kişiye özel optik aygıt
02.İşitme desteği/iletişim desteği
03.Uzuvlara yönelik protez/ortez
03.01Kol/kollar için protez/ortez
03.02Bacak/bacaklar için protez/ortez
47.İki tekerlekli araç kullanamaz
61.Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce)
64.Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.
101.Monoküler
102.Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz
103.Sağlık raporu yenileme süreleri
103.01Üç ayda bir sağlık kontrolü
103.02Altı ayda bir sağlık kontrolü
103.03Yılda bir sağlık kontrolü
103.04Üç yılda bir sağlık kontrolü
103.05Beş yılda bir sağlık kontrolü

b. TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK KODLAR

Kod Açıklama
62.Kişinin yaşadığı yere göre .......km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir
63.Araçta yolcu taşıyamaz
65.En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir
66.Römorklu araç kullanamaz
67.Otoyollarda araç kullanamaz
68.Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz
69.EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)")
70.... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
71.... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)
73.Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir.
79.Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler
79.01.Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir.
79.02.Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir.
79.03.Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir.
79.04.Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir.
79.05.Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir.
79.06.İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir.
80."24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz.
81."21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz. 
95.2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler.
96.B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.)
97.3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir

c. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR

Kod Açıklama
104.Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir.
105.İş Makineleri 
105.01Yüzey Kazıma Makinesi
105.02Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi)
105.03Dozer (lastik tekerlekli)
105.04Ekskavatör
105.05Finişer
105.06Forklift
105.07Greyder
105.08Mobil Rıhtım Vinci
105.09Silindir
105.10Vinç (Lastik tekerlekli)
105.11Loder (Yükleyici)
105.12Delik Delme ve Sondaj Makinesi
105.13Zemin Süpürme Makinesi
105.14Biçerdöver
105.15İş Kamyonu
105.16İş Makinesi (Yükleyici)
105.17Terminal Traktör
105.18Serdümen
105.19Konteyner Saha Köprü Vinci
105.20Konteyner Rıhtım Köprü Vinci
105.21Konteyner Dorse Vinci
105.22Dolu Konteyner Makinesi
105.23Boş Konteyner Makinesi
105.24Akaryakıt İkmal Makinesi
105.25Pamuk Hasat Makinesi
105.26Pamuk Toplama Makinesi
105.27Arazöz
105.28Beton Pompası
105.29Oto Kreyn
105.30Kazıyıcı-Yükleyici  
105.31Mobil Vinç
105.32Mack Taşıyıcı
105.33Mıcır Serici
105.34Asfalt Serme Makinesi
105.35Manlift
105.36Kaldırma Taşıma Vinci
105.37Rotatif Kamyon(Kar savurucu)
105.38Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi
105.39Bezelye Hasat Makinesi
105.40Transmikser
105.41İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma)
105.42İş Kamyonu (İtfaiye Aracı)
105.43İş Kamyonu (Kar ile Mücadele Aracı)
105.44İş Kamyonu (Kaya-Hafriyat Kamyonu)
105.45İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü )
105.46İş Kamyonu (Demiryolunda ve Karayolunda Hareket Eden Ray Bakım Onarım Aracı )
105.47İş Kamyonu (Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma Makinesi)
105.48İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı)
105.49Beton Püskürtme Makinesi
105.50Terminal Çekici
105.51Kendi Yürür Silaj Makinesi
105.52Kendi Yürür Bitki Koruma Makinesi
105.53Kendi Yürür Yemleme Vagonu Makinesi
105.54Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi
105.55Domates Hasat Makinesi
105.56Bariyer (Direk) Çakma İş Makinesi
105.57Çekme Araçları İş Makinesi
105.58Hasta ve Engelli Nakil Aracı (Ambulift) Özel Amaçlı Araç
105.59Hava Alanları Yer Hiz(De lcing-Anti lcing) İş Makinesi
105.60Hava Alanları Yer Hizmet Araçları Akaryakıt İkmal Tankeri Özel Amaçlı Araç
105.61Hava Alanları Yer Hizmet Araçları Konveyör Makineleri
105.62Hava Alanları Yer Hizmet Araçları Uçak Çekme ve İtme Aracı (Tow-Car)
105.63Hava Alanları Yer Hizmet Araçları Yolcu Merdiveni Motorlu/Çekerli İş Makinesi
105.64Hava Alanları Yer Hizmet Araçları Yüksek Yükleyici (High-Main Deck Loader) Makineleri
105.65Havaalanları Yer Hizmet Araçları Hasta ve Engelli Nakil Aracı (Ambulift) İş Makinesi
105.66Havaalanları Yer Hizmet Araçları Su İkmal Tankeri İş Makinesi
105.67Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)
105.68Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi
105.69Kendinden Tahrikli Motorlu Taşıyıcı (SPMT) Ağır Nakliye (Low-Bed) İş Makinesi
105.70Temizlik ve İkram Amaçlı Yük Kaldırma Özel Amaçlı Araç
105.71Yol Çizgi İş Makinesi
105.72Yol Dışı (Personel ve Bagaj-Yük Taşıma) Aracı

d. SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR

Kod Açıklama
10.Modifiye vites
10.02Otomatik vites 
10.04Uyarlanmış vites kolu
15.Modifiye edilmiş debriyaj 
15.01Uyarlanmış debriyaj pedalı
15.02Manuel debriyaj
15.03Otomatik debriyaj
15.04Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir 
20.Modifiye edilmiş fren sistemleri 
20.01Uyarlanmış fren pedalı 
20.03Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı
20.04Tabana göre uyarlanmış fren pedalı
20.05Eğik fren pedalı
20.06Elle çalıştırılan fren
20.07Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”)
20.09Uyarlanmış park freni 
20.12Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
20.13Diz ile harekete geçirilen fren 
20.14Harici güçle desteklenen fren sistemi
25.Modifiye hızlanma sistemi 
25.01Uyarlanmış hız pedalı 
25.03Eğik hız pedalı
25.04Manuel hız pedalı
25.05Diz ile harekete geçirilen hız pedalı 
25.06Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi 
25.08Soldaki hız pedalı
25.09Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
31.Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri 
31.01Paralel pedallar ekstra seti
31.02Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar
31.03Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem
31.04Yükseltilmiş zemin
32.Kombine fren ve hızlanma sistemi 
32.01Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
32.02Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi
33.Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi 
33.01Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
33.02İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi
35.Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.) 
35.02Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları
35.03Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları 
35.04Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları
35.05Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları
40.Modifiye direksiyon 
40.01.Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”)
40.05.Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.)
40.06.Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu 
40.09.Ayakla işletilen direksiyon 
40.11.Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.)
40.14.Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
40.15.İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi
42.Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları  
42.01.Arka görüş için uyarlanmış cihaz
42.03.Yan görüş sağlayan ek iç cihaz
42.05.Kör nokta görüntüleme cihazı
42.06.Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları
43.Sürücü koltuğu pozisyonu 
43.01.Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu
43.02.Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu
43.03.Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu
43.04.Kol dayanağı olan sürücü koltuğu
43.06.Ayarlanabilir emniyet kemeri
43.07.Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri 
44.Motosiklet modifikasyonları 
44.01.Tek elle işletilen fren
44.02.Uyarlanmış ön frenler
44.03.Uyarlanmış arka frenler
44.04.Uyarlanmış hız sistemi
44.08.Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği  şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği,
44.09.Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N)    (örneğin: “44.09(140N)”)
44.10.Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”)
44.11.Uyarlanmış ayak dayama yeri
44.12.Uyarlanmış tutma kolu
45.Sadece sepetli motosiklet kullanabilir
46.Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir
47.İki tekerlekli araç kullanamaz
50.Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir.
78.Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir
102.Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz

MENÜ


SINAVLAR